رتبه ی سهند شد ۴۶ منطقه ١ و ٨٧ کل. خیلی خوشحالم. مطمئن بودم همین طور می شه. حقش

  بود.   تا چند روز دیگه عروسی دایی مهرداد ه و اینجا یه عالمه شلوغه اما چه حیف که حنا بندون ندارن. 

  این ترم ٧ تا کلاس دارم؛ هم روزهای زوج و هم روزهای فرد. خیلی خسته می شم. به هیچ کاریم هم

  نمی رسم از همه مهم تر به پیانو و کتاب؛ و این موضوع اذیتم می کنه.بیش از حد. و این وسط اختلالات 

  عاطفی هم که مثل همیشه به قول دایی حبیب مشغول کار سازمانی خودشون هستند و کم کم دارن

  من رو از رو می برند! نمی دونم کی درست می شه همه چی. امیدوارم به زودی.