حالا می شه با خیال راحت فکر کرد؛ فکر کرد و تصمیم گرفت.انگار بعد از مدت ها به یه ثبات

فکری رسیدی. می شه تمام کتاب های اضافی رو کنار بذاری و با خیال راحت اونایی رو که

دوست داری بخونی. پیانو بزنی و لذت ببری. چقدر خوبه. اما جدی باش. در عین لذت بردن

جدی باش. آینده ... باید فکر کرد و تصمیم گرفت.